Dathan

شرکت Dathan انگلستان یکی از مهم ترین شرکت های تخصصی ساخت ابزارهای دنده زنی در اروپا می باشد که محصولات خود را به صنایع مختلفی از قبیل صنایع خودرو و صنایع هوا فضا عرضه می نماید. این شرکت همچنین خدمات گسترده ای در زمینه تیزکاری ابزارهای دنده زنی ارائه می نماید.

http://www.dathan.co.uk

 

 

 

 

 

Top