SMW-AUTOBLOK

گروه تولیدی SMW-AUTOBLOK که شامل چند کارخانه در آلمان و ایتالیا می باشد، یکی از بزرگترین مجموعه های تولیدی تجهیزات گیرایش قطعه کار در اروپا شامل تجهیزاتی از قبیل سه نظام و چند نظام های استاندارد و مخصوص به صورت هیدرولیک و دستی و همچنین سیلندرهای هیدرولیک و فیکسچرهای قطعه کار در ماشین کاری سنتر می باشد.

http://www.smw-autoblok.de

 

 

 

  

 

 

 

Top